Eneroth: “Nu ska Norrbotniabanan byggas i sin helhet”

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av sträckan SkellefteåLuleå på Norrbotniabanan. Byggstart kan ske redan på slutet av 2020-talet.
– Det innebär att arbetet med att fullfölja hela Norrbotniabanan därmed är igång, säger infrastrukturministern på en pressträff.

På onsdagen meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan mellan Skellefteå och Luleå. Syftet är att möjliggöra för en byggstart av sträckan inom ramen för den kommande nationella infrastrukturplanen som sträcker sig över perioden 2022-2033.

– Nu tar vi nästa steg och det gäller att därmed fullfölja hela Norrbotniabanan. Så imorgon kommer regeringen fatta beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av sträckan Skellefteå – Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart av sträckan inom ramen för kommande infrastrukturplan, säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister.

På frågan om när byggstart på sträckan kan bli aktuell uttryckte infrastrukturministern förhoppningen att bygget ska kunna komma igång redan under senare delen av 2020-talet.

– Förhoppningen är att byggstart dels ska ske inom planperioden och jag skulle tro, det får ju Trafikverket återkomma med mer precist, att den kan bli senare delen av 2020-talet vilket skulle kunna innebära att det finns ett fullföljande redan en bit in på 2030-talet.