Infrastruktursatsningar i norr kan tidigareläggas

Infrastrukturbehovet i Norrland växer i takt med den gröna industrins framväxt i regionen. För att möta behoven föreslår Trafikverket att flera stora infrastruktursatsningar i Norrland ska tidigareläggas, bland annat Norrbotniabanan och kapacitetshöjande åtgärder mellan Luleå-Kiruna. För att betala för satsningen föreslås lånefinansiering.

Curt Blixt till Inab

I och med involveringen i flera stora infrastrukturprojekt har INAB-Infrastruktur i Umeå AB anställt en senior projektledare med bred branschkunskap från bland annat Botniabanan, Västlänken och Ostlänken. – Curt Blixt har en unik erfarenhet och en kompetens som kommer att bli en stor tillgång för vår verksamhet, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.