Ny del av Norrbotniabanan projekteras

Den helt nya järnvägssträckan mellan Norra Tuvan och centrala Skellefteå, som är en del av Norrbotniabanan, ska nu projekteras. Arbetet beräknas pågå fram till 2031 med ett värde på cirka 200 miljoner kronor. Uppdraget går till Sweco.

Norrbotniabanan planeras gå mellan Umeå och Luleå, vilket blir 27 mil ny järnväg längs Norrlandskusten. Området som nu ska projekteras sträcker sig från passagen över Skellefte älv i öst och parallellt med befintlig järnväg genom centrala Skellefteå som nyligen byggt en tillfällig plattform för persontrafik i väntan på den nya banan.

Swecos uppdrag innebär detaljprojektering och att ta fram bygghandlingar för sträckan. Projekteringen fokuserar på flera hållbarhetsaspekter: sociala och ekonomiska aspekter samt att anläggningen ska kunna byggas med så lite klimatpåverkan som möjligt. Dessutom tillkommer komplexitet eftersom projekteringen sker i stadsmiljö.

– Jag är väldigt stolt över att Sweco fått förtroendet att projektera den viktiga sträckan genom Skellefteå på den helt nya järnvägen som ska gå mellan två av Norrlandskustens största städer. Vårt uppdrag är mycket komplext då det handlar om att projektera ny järnväg i stadsmiljö, och det är avgörande att vi gör det på ett innovativt och hållbart sätt med så liten påverkan på miljö och omgivning som möjligt, kommenterar Jan Thulin, divisionschef för Swecos järnvägskonsulter.

Arbetet med bygghandlingar beräknas pågå till 2024. Därefter löper ett rådgivande uppdrag till 2031. Ordervärdet uppgår till omkring 200 miljoner kronor.