De bygger Europas första offentliga laddningsnätverk för tunga lastbilar

Volvokoncernen tillsammans med Daimler Truck och Traton Group har undertecknat en avsiktsförklaring om att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa.

Avtalet utgör grunden för ett planerat samriskföretag där de tre parterna har lika stora ägarandelar, med planerad start under 2022. Tillsammans kommer de investera 500 miljoner euro för att installera och driva minst 1 700 högpresterande gröna laddningspunkter nära motorvägar samt logistik- och destinationspunkter inom fem år från samriskföretagets etablering.

– Europas lastbiltillverkare har det gemensamma målet att uppnå klimatneutralitet till 2050. Det är dock avgörande att rätt infrastruktur byggs upp i takt med att antalet CO2-neutrala lastbilar ökar, kommenterar Martin Daum, vd för Daimler Truck.

Företagens gemensamma mål är att snabba upp uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen och samriskföretaget ska fungera som en katalysator och ett verktyg för att genom EUs Green Deal uppnå koldioxidneutrala transporter innan 2050. Antalet laddningspunkter förväntas utökas avsevärt över tid genom samarbeten med ytterligare partners samt offentlig finansiering. Samriskföretaget kommer drivas under en egen företagsidentitet och vara baserat i Amsterdam.

– Vi skapar ett ledande europeiskt laddningsnätverk för att lägga den nödvändiga grund som gör det möjligt för våra kunder att genomföra omvandlingen till elektrifiering. Vi har kraftfull teknik för elektromobilitet och nu, i samarbete med Daimler Truck och Traton Group samt tack vare EUs Green Deal, dessutom en branschomfattande förståelse samt en politisk miljö för att ta grundläggande steg mot hållbara transport- och infrastrukturlösningar, kommenterar Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo Group, Matthias Gründler, vd för Traton Group och Martin Daum, vd för Daimler Truck. Foto Volvo.

Samriskföretaget utgör ett svar på behovet av ett högpresterande laddningsnätverk för att stödja lastbilsoperatörerna i övergången till koldioxidneutrala transportlösningar, framförallt gällande tunga fjärrtransporter. Enligt en branschrapport från maj 2021 kommer 15 000 högpresterande laddningspunkter behövas till 2025 och 50 000 laddningspunkter senast 2030. Den laddningsinfrastrukturen saknas idag vilket ställer krav på en snabb expansion.

– Vi tar nu det första steget mot att påskynda övergången till hållbara och fossilfria transporter. Det andra steget bör vara ett kraftfullt engagemang från EU i form av en full uppskalning av ett laddningsnätverk över hela Europa, kommenterar Matthias Gründler, vd för Traton Group.