Höga paketvolymer även denna sommar

2020 såg Postnord en rekordökning av antalet hanterade paket i juli, en månad som normalt sett brukar se en nedgång. Under juli i år fortsätter trenden med nästan 7,6 miljoner hanterade paket till följd av den starka e-handeln.

Normalt brukar Postnords paketvolymer minska under sommarmånaderna. Med förra årets pandemirestriktioner bröts den trenden på grund av ökad e-handel. Paketvolymerna under juli månad 2020 ökade med 45 procent jämfört med 2019. Årets resultat för juli månad är 7,6 miljoner hanterade paket, vilket är något fler än rekordåret 2020. Trots de lättade restriktionerna verkar e-handeln stå sig stark.

– Förra sommaren var exceptionell eftersom vi för första gången fick uppleva en sommar med kraftiga restriktioner. Under den aktuella mätperioden är läget fortfarande begränsat, men det finns något större friheter att resa och träffa nära och kära. Ett trendbrott mot samma period är att vi ser fler leveranser till fysisk butik vilket är en efterlängtad utveckling hos många butiker och kedjor. Vi har arbetat utefter en prognos där vi trott på fortsatt höga siffror i juli, trots att det tidigare år har varit lugnare veckor för oss, kommenterar Peter Hesslin, chef för e-handel på Postnord.

Inför årets sommar har aktören rustat upp för att möta de nya nivåerna. Bland annat anställdes över 1 000 sommarvikarier för att öka kapacitet och närvaro, framför allt på Sveriges större sommarorter. Dessutom utökas antalet paketboxar i landsbygd och skärgård under sommaren och hösten.

– Det är ett högt tryck i verksamheten med allt fler leveranser till sommarorter, öar och skärgårdar. Vi väntar oss fortsatt höga nivåer in på hösten och för att möta leveransbehovet arbetar vi nu med att identifiera placering av flertalet paketboxar, utökad infrastruktur för hemleveranser kvällstid och ser även på behovet av nya ombud i vissa delar av landet, kommenterar Peter Hesslin.