Tar lagerjobbet till nästa spelnivå

I Jönköpings logistikcentrum Torsvik är konkurrensen om lagerarbetarna stor och arbetsgivarna måste vara på tårna för att klara rekryteringen. Aditro Logistics satsar på “gamifiering” ett spelbaserat angreppssätt för att göra lagerjobbet roligare. 

Ur Intelligent Logistik nr 5 2019

Hur många orderrader varje enskild anställd plockar och hur det går för arbetsgruppen som helhet, är data som tredjepartslogistikern Aditro Logistics sedan länge haft tillgång till. Men det som är nytt sedan i maj 2019 är att även de anställda i ett pilot-team kan se hur många orderrader de själva och deras team plockat – i realtid på truckskärmen. 

Alla anställda i projektet har skapat en avatar som samlar “experiencepoints” baserat på plockade orderrader och som belönas med valuta “aditos” direkt på skärmen, och kan följa hur teamet betar av dagens uppdrag på en liten mätare som först visar rött, sedan gult och sist grönt. 

– Det här jobbet kan stundtals kännas enformigt och spelet blir en jättestor morot när man jobbar. Det är kul att se hur man ligger till – både enskilt och som team,  säger Rickard Eklöf, teamledare för pilotteamet, som jobbat på Aditro Logistics i sju år. 

– Det uppskattas både av de som jobbat här länge och nya som kommer in,

Delaktigheten är vad han främst tar med sig från arbetet med spel-projektet. 

– Vi har fått säga vad vi vill ha med i spelet och alla har varit delaktiga. Det har varit skitkul, säger han. 

Roligare lagerplock

Att just göra jobbet roligare och att få behålla personalen längre – lagerarbete är trots allt ett jobb med stor personalomsättning och stora säsongsvariationer – har varit målsättningen med projektet, berättar Johan Andersson, regionchef för Aditro Logistics i Jönköping.

– Vi insåg att vi behöver göra något som sticker ut, och att det här kunde vara rätt väg. Det är hög konkurrens om personalen och vi behöver marknadsföra oss som arbetsgivare.

Genom spelet får man dessutom direkt feedback om man jobbar bra (eller se om det går långsamt). 

– “Instant feedback” är något som millenials vill ha idag, och det finns inte en chef som kan hänga med i det tempot – men det kan man få i spelet. 

Spelifieringen av lagerjobbet har kombinerats med en ny spellounge i anslutning till lagerhallen. Nästa hållpunkt blir att se om man kan få ihop ett eget e-sportlag. Om satsningarna skulle få anställda att stanna i exempelvis tre år i stället för två, skulle mycket vara vunnet. 

– Det skulle vara en enorm vinst för oss. Många drömmer om att bli fotbollsproffs, brandmän eller astronauter – få drömmer  om att bli lagerarbetare. Men med denna satsning hoppas vi kunna göra detta till drömjobbet. 

 Idag är spelet i högsta grad rudimentärt, men planen är dels att sprida det till alla anställda och utveckla det och inkludera fler arbetsuppgifter samt exempelvis använda det för att förmedla information och utbilda nyanställda. 

– Har man t. ex. en lagtext som alla måste läsa igenom, då kan man ju få några “aditos” om man gör det. 

Konkurrensen om lagerjobbarna i Jönköping är hård, berättar Johan Andersson. – Det ligger oerhört mycket logistik här i krokarna och det expanderar söderut. Foto Klara Eriksson.

Rätt syfte

Att spelet används i rätt syfte, att deltagandet är frivilligt, anonymt och rättvist har varit krav från facket, enligt Johan Andersson. 

– Men vi gör det ju det för att det ska vara roligare att jobba. Vissa saker hos oss mindre roliga att göra, så är det bara. De sakerna kan vi kanske i framtiden lägga ut i spelet och så får man dubbla poäng för det. 

Därför finns heller inga verkliga “fysiska belöningar”, utan planen är att valutan som spelarna belönas med kan användas för att snygga till sin avatar med lite olika “skins”. Målet är även att spelifiera hela Aditro Logistics verksamhet – inklusive kundsidan.

– Vi kommer snart att ställa upp en skärm hos en första kund där de också kan få information i realtid från lagret – så och så många orderrader är plockade nu, etc. 

– De tycker det är jättehäftigt att få ha en teve hos sig som strömmar de här flödena live – särskilt vid Black Friday och så. Det ger ju en ganska lättbegriplig bild av hur försäljningen går. 

Av Klara Eriksson

Gamifiering

Gamifiering handlar om att hitta spelmoment och stoppa in dem i en icke-spelmiljö för att på olika sätt förhöja användarnas upplevelse av verkligheten och påverka dem till ett visst beteende eller som i Aditros fall ökad arbetsglädje och produktivitet. Exempel på användningsområden finns inom marknadsföring, som motivation vid inlärning och exempelvis bantning (tänk viktväktarna). Många nya, kinesiska e-handelsplattformar använder också inslag gamifiering i form av spel, appar och videor för att upprätthålla konsumenternas intresse och hålla kvar dem under en längre tid, i syfte att exponera fler produkter och öka försäljningen.