Bockasjö utvecklar mer för Platzer i Sörred

Platzer och Bockasjös joint venture-bolag Sörreds Logistikpark, förvärvar ytterligare en logistiktomt i Torslanda med byggrätt på cirka 25 000 kvm. Tomten läggs till den mark som bolaget förvärvade i våras, med omkring 110 000 kvm byggrätt.

I våras bildade Platzer och Bockasjö ett Joint venture-bolag (JV) med namnet Sörreds Logistikpark Holding AB, med idén att Bockasjö ska hjälpa Platzer att utveckla den logistikmark man förvärvade av Volvo 2016. Inledningsvis lades fastigheten Sörred 8:12 in i JV-bolaget, med byggrätt på minst 110 000 kvm, som ska delas upp i flera nya fastigheter utvecklas för logistik och industriändamål. Nu utökas samarbetet med fastigheten Sörred 7:21 i Torslanda från Platzer, en 58 000 kvm stor tomt med byggrätt på ca 25 000 kvm. Tillträdet sker den 14 oktober 2020.

Johan Franzén. Foto Platzer

– Det känns fantastiskt att planerna börjar realiseras. Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med Bockasjö, kunna erbjuda marknaden moderna logistikytor i Sveriges bästa logistikläge, kommenterar Johan Franzén, affärsområdeschef för industri och logistik på Platzer.

Bockasjö agerar affärsutvecklare i bolaget, och Platzer ska äga och förvalta de färdigutvecklade fastigheterna.

Av Hilda Hultén