Postnord Retail Day: Vändning i e-handeln

har Postnord släppt sin årsrapport för e-handeln; E-barometern 2023. Enligt den omsatte e-handeln 133 miljarder SEK under 2023, en minskning med 2 procent mot 2022. Expertpanelen på Postnord Retail Day spådde dock en kommande vändning under året: ” Andra halvåret var det plus så nu har det vänt”, sa detaljhandelsexperten Jonas Arnberg.

E-barometerns helårsrapport för 2023 visar att omsättningen minskade från 136 miljarder för helåret 2022 till 133 miljarder 2023, en minskning med två procent, mot en sju-procentig minskning 2022.

– Det är ett tufft år igen, men givet att inget oförutsett inträffar kommer hushållens ekonomi att förbättras under året, om inte i vår så till hösten. Jag tror att det kommer att stå och stampa ett kvartal till innan vi ser tillväxt, sa Jan Jakobsson, Chef Digital Partner AO Paket, på Postnord Retail Day i tisdags när rapporten diskuterades.

E-handelns omsättning i miljarder SEK de senaste sex åren. Källa: E-barometern 2023

Medan Jan Jakobsson var lite försiktigare, menade sig Jonas Arnberg – tidigare vd på HUI och numera fristående detaljhandelsexpert, se en tydlig vändning i e-handelns trendkurva.

– Om vi tittar på E-barometerns siffror så ser vi till kvartal tre gick det plus, ser vi till kvartal fyra låg kring nollan: Vi har bevittnat vändningen, efter ett par år med minustillväxt har det nu vänt, sa Jonas Arnberg.

E-handeln kommer tillbaka starkare

Han pekade på det sunda som nu sker inom detaljhandeln och e-handeln – ett ökat fokus på lönsamhet – och menade att dessa tuffare år, kommer att göra e-handeln starkare och driva på tillväxten ännu mer.

Jonas Arnberg. Foto Hållbar E-handel.

– Vi måste vara ödmjuka – konsumtionsmässigt har det här varit den tuffaste krisen sedan 90-talet, men jag tror att detta accelererar den digitala transformationen. Det fattas många tuffa beslut kring organisation, kostnader, affärsmodeller ute i e-handelssverige och det kommer att göra e-handeln starkare och att den kommer äta andelar av den fysiska handeln. Då har vi inte ens tagit med faktorer som ett pågående generationsskifte, att yngre handlar mer än äldre, den växande begagnathandeln, AI – listan är lång av skäl till att e-handeln ska växa i många år till, sa Jonas Arnberg.

Gissar 5–10 procent upp

Samtalet avslutade med en prognostisering – i from av uppskattningar hos panel och webbinarie-publik kring e-handelns tillväxt framåt. Jonas Arnberg trodde på kring 10 procents tillväxt 2024, Jan Jakobsson på kring 5 procent – vilket även var den vanligaste gissningen hos publiken.

Svenskhandel har även de i dagarna presenterat siffror för helåret 2023 och januari 2024. Svensk Handels E-handelsindikator skattar tillväxten för januari 2024 – mot ett mycket svagt januari 2023 – till upp 19 procent, vilket även det indikerar en ljusning. Svensk handels E-handelsindikator, som till skillnad från Postnord E-handelsbarometern som baseras på konsument- och e-handelsundersökningar, enbart baseras på konsumenternas skattning, ger dock en bild av ett mörkare 2023 än Postnord och HUI. Enligt deras årsrapport backade e-handeln med 8 procent 2023.

Sofia Hagelin. Foto Tradera

Växande begagnatmarknad

Den bransch som enligt E-barometern växte mest på nätet under 2023 var apoteksbranschen, som ökade med 17 procent. Branschen där det knakar mest i fogarna online är enligt rapporten Bygghandeln, som minskade med 19 procent under året.

35 procent av konsumenterna handlade begagnat under 2023, vilket är 4 procentenheter fler 2022. Dessutom handlade de för högre belopp: Snittköpet har ökat med 328 kronor – till hela 1 473 kronor – sedan E-barometerns mätstart i början av 2022.

”Det som stack ut under 2023 var att männen, som tidigare mest letat bilar och byggdelar, tycks ha vaknat och börja rensa ur garderoben.” kommenterade Sofia Hagelin, kommunikationschef Tradera i rapporten.

Läs hela rapporten här

Av Klara Eriksson