E-handeln inleder året starkt

Svensk Handels E-handelsindikator för januari månad skattar e-handelns omsättning till 11,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 19 procent jämfört med januari 2023 och den starkaste månadsutvecklingen sedan mars 2021.

Efter en lång period av huvudsakligen negativa utvecklingstal presterade e-handeln i januari den starkaste månadsutvecklingen på nästan tre år. Omsättningen ökade med 19 procent till 11,6 miljarder kronor medan volymförsäljningen beräknas ha ökat med 14 procent. Jämförelsen görs dock med det svaga januari 2023. Omsättningen når inte riktigt ända upp till nivån för det starka e-handelsåret 2021.

– Det här var ett trendbrott som många aktörer inom branschen verkligen behövde. Att kunderna sökte sig till e-handeln under januari, och spenderade betydligt mer, kan till viss del tillskrivas att reaperioderna efter högtiderna i december förlängts, och nu pågår en bit in i det nya året, kommenterar Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Andelen som e-handlade ökade från 64 procent i januari 2023 till 66 procent i år. Statistiken visar dock att detta beror på en ökning av den genomsnittliga totala köpesumman per e-handelskonsument.

– Januari är som bekant en av de svagare e-handelsmånaderna, och vi var oroliga för att den negativa trenden vi sett de senaste månaderna skulle fortsätta in i 2024. Så blev inte fallet, och vi hoppas nu på en fortsatt positiv utveckling under 2024, kommenterar Per Ljungberg.

E-handelsindikatorn för helåret 2023 visar på en trend med fler paket men mindre pengar, där paketvolymerna ökade med 8 procent samtidigt som omsättningen backade med 8 procent.