Godstågskollision i Göteborg

En stor räddningsinsats pågår i Göteborg efter att två godståg kolliderat. Tågtrafiken har stoppats, vägar spärras av och flera skolor samt byggnader har evakuerats. – Det är mycket hög explosionsrisk. Situationen är mycket allvarlig och det är ett väldigt kritiskt läge, säger Martin Berndtsson, brandinspektör på räddningstjänsten Storgöteborg, till Aftonbladet.

En stor räddningsinsats pågår efter en allvarlig olycka på Sävenäs rangerbangård, Göteborg. Två godståg har kolliderat och spårat ur. Ett av tågen innehåller farliga ämnen, etylenoxid som är giftig och brandfarlig gas, samt väteperoxid, ett frätande ämne. Ena vagnen har vält och befaras ha börjat läcka. Bangården och alla tillfartsvägar har spärrats av, bland annat Munkebäcksmotet i riktning mot Göteborg.

Intill bangården ligger E20, flerfamiljshus, villaområden, industribyggnader och ett sjukhus. Flera byggnader har evakuerats, bland annat en skola samt en förskola.

Tågtrafiken står stilla på Västra stambanan som trafikerar sträckan Göteborg-Stockholm/Vänersborg//Karlstad/Oslo/Strömstad. Trafikverket meddelar att det är stopp på stora delar av Göteborgs centralstation. Flera avgångar har fått ställas in. Hur lång tid räddningsinsatsen kommer att ta är ännu oklart och räddningstjänst och polis kan komma att vidta ytterligare åtgärder.

– Om det läcker kan det blir en långvarig insats och vi kan bli tvungna att utöka avspärrningarna och stänga av E20 i båda riktningarna, säger Anders Helmborn till Aftonbladet.