Ica säljer Rimis lager till East Capital

Rimi Baltic har sålt sina centrala logistik- och kontorsanläggningar i Riga till East Capital Real Estate Fund IV genom en så kallad sale and leaseback-transaktion med ett 15-årigt hyresavtal. Fastighetens yta uppgår till 94 000 kvadratmeter. 

−Vi är nöjda med försäljningen och ser fram emot ett gott långsiktigt samarbete med East Capital Group. Viktigt är att transaktionen också frigör kapital för att minska nettoskulden för ICA Gruppen, Rimi Baltics ägare, kommenterar Giedrius Bandzevičius, vd för Rimi Baltic.

Nettoeffekten av transaktionen på ICA Gruppens kassaflöde uppgår till cirka 83 MEUR (cirka 950 Mkr) under det fjärde kvartalet 2023.

Lettlands största transaktion 2023

Förvärvet är den största fastighetstransaktionen under 2023 i Lettland och den största inom logistik i Baltikum. Förvärvet görs för fonden East Capital Real Estate IV. 

– Vi är oerhört glada över förvärvet av denna välplacerade och moderna anläggning samt möjligheten att inleda partnerskap med Rimi Baltic och ICA Gruppen som hyresgäst. Fastigheten har ett mycket bra läge, inte bara ur logistiksynpunkt, utan även generellt ur ett arbetsplats-perspektiv, kommenterar Albin Rosengren, Partner och Head of Real Estate, East Capital Group.

De senaste åren har närområdet genomgått betydande förändringar med förtätning av moderna bostäder, etablering av flera logistikanläggningar och handelsområden och fler projekt är under utveckling.

– Etableringen av ett nytt IKEA-varuhus och köpcentret Saga har så klart betytt mycket för områdets attraktivitet. Logistikcentrets läge, i kombination med det långa hyresavtalet med Rimi Baltic, gör fastigheten till ett perfekt förvärv för East Capital Real Estate Fund IV. Förvärvet stärker även East Capital Real Estates position som en av de främsta ägarna och leverantörerna av moderna logistikytor i Baltikum, fortsätter  Albin Rosengren, Partner och Head of Real Estate, East Capital Group.

Modernt dagligvarulager

Anläggningen utgör själva kärnan i Rimi Baltics verksamhet och fungerar både som regionalt huvudkontor och distributionscenter. Byggnaden ligger på en tomt motsvarande cirka 17 hektar, med goda access- och kommunikationsmöjligheter via kollektivtrafik, bil eller lastbil. Fastigheten har bra last- och uppställningsplatser och är enkel att ta sig till från Rigas ringväg som passerar området.

East Capital Real Estate har varit verksamma i Baltikum och Centraleuropa sedan 2005 och är en ledande fastighetsägare och utvecklare i regionen. Förvärvet av Rimi Baltic Distribution Center är East Capital Real Estates största transaktion hittills och den 9:e investeringen för fonden East Capital Real Estate IV.

– Vår breda och växande portfölj av moderna fastigheter, med utmärkta lägen och fokus på hållbarhet, ger oss och våra hyresgäster en tydlig konkurrensfördel och en bättre avkastning till våra investerare, kommenterar Albin Rosengren, Partner och Head of Real Estate, East Capital Group.

Under 2020 genomgick fastigheten en omfattande renovering och utbyggnad, vilket ledde till en förbättrad energiklassificering. Under 2024 planeras ett solparksprojekt på taket motsvarande 2 megawatt, vilket ytterligare kommer att förbättra fastighetens energieffektivisering och hållbarhetsprofil.

Rimi Baltic kommer fortsättningsvis att vara den enda hyresgästen och har skrivit ett nytt 15-årigt hyresavtal med East Capital Real Estate. Transaktionen finansieras av Swedbank. Rådgivare under processen har varit advokatbyrån Vilgerts, Ernst & Young samt Industry Service Partner på köparens sida och advokatbyrån Sorainen på säljarens sida.

East Capital Group tillträdde fastigheten den 7 december 2023.