Ingrid Capacity bygger sex energilager

Energilagringsföretaget Ingrid Capacity går in i slutskedet för sex nya anläggningar i Sverige, med en total effekt om 89 MW. Samtidigt planerar de byggandet av ännu fler anläggningar med en ytterligare effekt om 300 MW.

Nu byggstartar företaget sina kommande energilager i Eskilstuna, Falkenberg, Gävle, Sala, Varberg och Vimmerby. De har en gemensam effekt om 89 MW. Nätbolagen i kommunerna har en samlad toppeffekt på 316 MW, vilket betyder att lagren kommer kunna bidra med nästan en tredjedel av denna energi under en timme både under morgonens och kvällens topplast.

De kommande nio månaderna planerar företaget också att byggstarta fler anläggningar med en kapacitet om ytterligare 300 MW. Om alla lagren är klara enligt plan kommer man ha 400 MW i drift 2024, främst i elområdena SE 3 och SE 4. Det motsvarar en dryg fjärdedel av maxeffekten i Sveriges största kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3, eller 100 moderna vinkraftsturbiner när de producerar på full effekt.

– Ingrid Capacity går nu före ned en storskalig utbyggnad som tillför avsevärd lagringskapacitet på platser över hela landet. Det är inget duttande i marginalen, utan en historisk satsning som stöper om det svenska energisystemet i grunden. Och vi gör det snabbt. Ingrid Capacity har bara funnits i knappt ett år, och dessa 400 MW är bara början, kommenterar Nicklas Bäcker, strategichef för Ingrid Capacity.

Tillskottet av kapacitet väntas sänka priserna på balansmarknaden till nivåer som rådde innan avregleringen 2018. På sikt kan de också användas för att minska behovet av investeringar i kablar och luftledningar genom att konsumtionstoppar kapas lokalt och regionalt. De väntas också skapa en buffert mot extrempriser på spotmarknaden.