Klimatfrågan het på Transportforum

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde traditionsenligt Transportforum 2020 i Linköping den 8 januari – där klimatfrågorna i år är hetare än någonsin.

Idag och i morgon pågår Transportforum 2020,  i Linköping, med drygt 1500 deltagare. Transportforum är Nordens största konferens för transportsektorn. 

VTI:s generaldirektör Tomas Svensson öppnade konferensen och infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalade – mycket med fokus på klimatfrågan och han påpekade att denna gjort transportsektorn, och de frågor som diskuteras på Transportforum, riktigt “het”. 

– Nu får vi räta på ryggarna lite och konstatera att vad häftigt att äntligen vara inne. 

Eneroth beskrev sedan alla de satsningar som regeringen beslutat om, och de man vill se komma – som de nya stambanorna för höghastighetståg. 

– Där föreslår vi en särskild finansieringslösning som inte riskerar att stöta ut
andra objekt i den nationella
  planen, sa Tomas Eneroth. 

Tema för den efterföljande inledningssessionen var “Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”. Hur ändrar man beteenden och upplevda eller verkliga bilberoenden?

Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet, talade om beteendeförändringar kring bilberoende. Foto Hilda Hultén

Kräver beteendeförändring

Medverkade gjorde bland annat Sverker Jagers, professor vid Göteborgs universitet, Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet och Francisca Ramsberg, författare till ESO-rapporten “När det rätta blir det lätta” – om nudging. 

– När det gäller beteendeförändring är känslan av personligt ansvar viktigt, och vi behöver komma in med åtgärder som stöttar en omställning till ett minskat bilberoende, sa Annika Nordlund under sitt anförande. Moderator för inledningen är Karin Klingenstierna.

Sverker Jagers pratade om hur man får acceptans för olika policys kring miljöåtgärder som. ex en koldioxidskatt.

– Egenintresse är viktigt. Vad får det här för effekter för mig. Rättvisa är en annan viktig faktor – vilka konsekvenser får införandet av ett styrmedel för olika grupper? I Göteborg upplevde man exempelvis att olika grupper drabbades olika av trängselskatten, vilket minskade acceptansen, sa Sverker Jagers.

Sverker Jagers. Foto Hilda Hultén.

– Frihet är en annan faktor – hur påverkar beslutet personens frihet, exempelvis rörelsefrihet? Även effektiviteten är en faktor – effektiva styrmedel kan ogillas för att de verkligen påverkar, men vi har sett att effektivitet även kan ge acceptans, eftersom man ser att styrmedlet har effekt, sa Sverker Jagers, som menade att Macron gjorde allt fel när han införde en koldioxidskatt i Frankrike – höjde skatten men gav till de mest förmögna.