Logicenters ansluter sig till hållbarhetsinitiativet”Power of Logistics”

Logicenters har officiellt gått med i hållbarhetsinitiativet “Power of Logistics” i Tyskland, som drivs av Bundesvereinigung Logistik (BVL). Detta återspeglar Logicenters engagemang för att främja hållbara metoder inom logistikfastighetsbranschen.

Hållbara logistikfastigheter har gått från att vara en trend till en nödvändighet. ESG-faktorer (environmental, social, governance) blir allt viktigare både för fastighetsutvecklare och hyresgäster.

Logicenters har nu gått med i hållbarhetsinitiativet “Power of Logistics”, som är dedikerat till att främja användningen av förnybar energi och optimera överskottskapaciteten i logistikverksamheter. Initiativet syftar till att visa potentialen med logistikfastigheter genom att använda tak och fasader för solcellspaneler, placera vindturbiner i storskaliga företagsparker och implementera kombinerad kraft- och värmeanläggningar, vattenvärmepumpar och
geotermisk energi.

– Genom att gå med i initiativet ‘Power of Logistics’ bidrar vi aktivt till främjandet av hållbara energilösningar inom logistiksektorn. Våra fastigheter har potential att bli nyckelspelare i övergången till en grönare och mer energieffektiv framtid, kommenterar Martin Ohly, General Manager på Logicenters i Tyskland.

Initiativet lyfter fram den enorma outnyttjade potentialen för hållbar energi inom logistikbyggnader. Enligt data från BVL:s hemsida kunde upp till 2,5 terawattimmar solkraft ha genererats på takytorna av nya logistikbyggnader mellan 2012 och 2022, vilket motsvarar årsbehovet av elektricitet för närmare 800 000 hushåll. Detta motsvarar en uppskattad årlig minskning av 960 000 ton koldioxidutsläpp.

Det långsiktiga målet med initiativet är att etablera logistik som en betydande leverantör av hållbar energi. ESG/sustainability focus group, en del av BVL Logistics Group, adresserar de möjligheter och utmaningar som uppstår på marknaden för logistikfastigheter genom användning av förnybar energi och optimerad teknisk byggutrustning.