Logicenters bygger för Postnord i Finland

Logicenters tecknar avtal med Postnord Oy i Pirkkala om en postterminal på 4 600 kvm – samtidigt planerar logistikfastighetsaktören att utveckla ytterligare 7 000 kvm på tomten.

Det står nu klart att Logicenters signerat ett hyresavtal med PostNord Oy i Finland. Avtalet innefattar utvecklandet av en 4 600 m² stor postterminal i Kurikantie, Pirkkala. Postterminalen beräknas stå redo för inflytt i början av 2021 och kommer även att innefatta utbyggnadsmöjligheter om 2 000 kvm. Logistikfastighetsaktören planerar dessutom att utveckla ytterligare ett lager på tomten om 7 000 kvm.

– Vi förnyar vårt logistiknätverk för att kunna leverera snabbare och mer ansvarsfullt till hela Finland. Med denna lösning kommer vi att stärka vår konkurrenskraft och den rörlighet som krävs för att arbeta i en ständigt föränderlig logistikmarknad, kommenterar Jani Ståhlhammar, COO på Postnord Oy i Finland.


– Det känns mycket roligt att ett så pass etablerat bolag som Postnord Oy väljer att flytta in i vår kommande terminalbyggnad i Finland. Avtalet utgör ett spännande uppdrag där Logicenters med sin samlade kompetens får möjlighet att utveckla en modern anläggning med hög miljöprestanda i form av bland annat geotermisk uppvärmning och solceller, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd för Logicenters.