Växande marknad för tredjepartslogistik

Kartläggning: TPL-marknaden är en av de snabbast växande branscherna i Sverige, och en tredjedel av den tillkommande logistikytan de senaste två åren har byggts för tredjepartsogistik. De stora TPL-aktörerna växer, samtidigt som nya nischaktörer startar.  E-handeln driver på tillväxten, med ökat behov av kringtjänster som följd, och automationsvågen har börjat nå även tredjepartslogistiken. 

Artikel ur Dagens Logistik nummer 2 2020. läs hela numret här

Tredjepartslogistik är ett av logistikens kärnområden och branschen växer snabbt i hela världen. Tillväxten drivs inte minst av den växande e-handeln. TPL är ofta ett av flera verksamhetsområden för logistikföretag, och med undantag för några få renodlade TPL-aktörer redovisar få sin tredjepartslogistik separat. Det gör branschen svår att kartlägga.

Definitionen av tredjepartslogistik är inte glasklar, men grunden är att man erbjuder någon form av lagerhantering. Cross-docking, plock och pack är kärnverksamheter i TPL, men allt från bemanningslösningar till IT-stöd, affärsutveckling och kundtjänst kan räknas in i begreppet. Ren terminalverksamhet räknas traditionellt inte som TPL.

Runt millennieskiftet uppskattades TPL-branschen omsätta ca 4 miljarder SEK, och har sedan dess haft en årlig tillväxt på ca 10 procent. Därmed är TPL en av de snabbast växande branscherna i Sverige. Idag omsätter bara de tre största, Postnord, DHL och Aditro, nära 5 miljarder SEK tillsammans.

Växande TPL-marknad

Den största systemaktören inom TPL är Ongoing vars lagerhanteringssystem (WMS) används av merparten av Sveriges TPL-aktörer. Ongoing har 300 kunder i 14 länder, varav 150 i Sverige, bland dem Aditro Logistics, Emotion Logistics och Almroths.

– Totalt hanterar vi omkring 3 500 varuflöden i vårt system, eftersom vi jobbar med TPL-företag så är det betydligt fler flöden än kunder, säger Ongoings vd Fredrik Einarsson.

– Tröskeln för att börja med lagerhantering är ganska låg och många nya aktörer startar TPL-verksamhet, säger Fredrik Einarsson. Foto Ongoing

Fredrik Einarsson uppskattar att det finns omkring 200–300 renodlade TPL-företag i landet.

– Marknaden har konsoliderats en del de senaste åren, de stora aktörerna tenderar att bli större och köpa upp mindre verksamheter. Samtidigt är tröskeln att börja med lagerhantering är ganska låg och många nya aktörer startar TPL-verksamhet. Marknaden växer och räknar man även med dem som har lagring som bisyssla kan det säkert finnas 500–800 TPL-aktörer i Sverige.

Att branschen växer syns även i byggstatistiken, närmare en tredjedel av den totala logistikytan som byggts i Sverige 2019-2020 var för TPL-verksamhet. Klassiska TPL-lägen är Göteborg med Borås, Jönköping, Norrköping, Stockholm nord och Örebro, men Helsingborgsregionen börjar alltmer inta tronen som Sveriges centrum för tredjepartslogistik, med stor tillväxt sett till logistikyta de senaste åren.

Helsingborgsregionen håller på att inta tronen som Sveriges centrum för tredjepartslogistik.

Organisk tillväxt för jättarna

Sverige har en diversifierad TPL-marknad, där nio aktörer sticker ut storleksmässigt med mer än 170 000 kvm lager. Flera av jättarna har haft stark tillväxt de senaste åren, marknadsledande Postnord har ökat sin lageryta med 100 000 kvm bara sedan 2018.

Sveriges nio största TPL-aktörer sett till lageryta. Notera att Logent har en del on site-lösningar som de räknar med i sin lagerstatistik. Källa Dagens Logistik

– Våra kunder växer med i snitt 10 procent per år, bara för att hantera de volymerna behöver vi växa med ett nytt lager på 25 000 kvm vartannat år, säger Håkan Lindberg, regionchef för Sydsverige på Postnord TPL, som bygger två nya lager på totalt 75 000 kvm under 2020.  

Håkan Lindberg på Postnord TPL i Helsingborg.

Speed Group etablerade sitt första lager 2006 och har nu 200 000 kvm lager, Frode Laursen har byggt fyra nya lager i Sverige mellan 2016–2020, och Helsingborgsbaserade Nowaste har ökat från 100 000 till 171 000 kvm lager på tre år.

Ökande automationsgrad

Investeringar i automatiserade lagerlösningar har i logistikbranschen tidigare i hög grad skett inhouse hos egenanvändare. Den automation som funnits inom TPL har främst varit där verksamhet startat i en befintlig automationsanläggning, som Orio Logistics i Saabs gamla reservdelslager i Nyköping och Dream Logistics i Sonys gamla lager i Borås. Men de senaste två åren har utvecklingen exploderat. Ett tiotal automationsprojekt har genomförts hos bl a Postnord TPL som installerat skyttellösningar i två av sina lager i Norrköping, med Stadium och Apotek Hjärtat som kunder.

– Vi valde att investera i automation direkt, berättar Sara Jonsson, marknadschef på 1337 Logistics, som startade TPL-verksamhet 2019.

Flera TPL-aktörer har investerat i Autostore, bland annat Speed Group, Emotion Logistics (tidigare Börjes) och nykomlingen 1337 Logistics, som har en Autostore-lösning i sitt lager i Värnamo.

– Vi valde att investera i automation direkt. Tanken är att kunna ge även små e-handelsaktörer tillgång till högklassig logistik vilket är ganska unikt, säger Sara Jonsson, marknadschef på 1337 Logistics.

En av de mest uppseendeväckande automationssatsningarna är Nowaste Logistics nya, 11 000 kvm stora automatiserade höglager med en skyttellösning från Knapp, där kunderna Panduro, Björn Borg och RNB nu flyttat in.

–  Det är ett fantastiskt projekt på många sätt, dels så tog det bara 11 månader från handskakning till driftsättning, vilket är otroligt snabbt för ett automationslager. Men det är också speciellt att det är ett flerkundslager för e-handel och omnikanalhandel, där vi inte visste vilka kunder eller varor vi skulle fylla lagret med när vi satte igång, berättar Nowastes försäljningschef Jesper Brandin.

Nischning och bemanning

– De mjuka värdena blir bara viktigare i framtiden, säger Jesper Brandin, Nowaste Logistics

De senaste åren har allt fler nischade TPL-aktörer tillkommit, inte minst för e-handeln. Många satsar hårt på kringtjänster, som kundtjänst, affärsutveckling, systemlösningar, returhantering och olika typer av förädlingstjänster. En annan vanlig kombination är att syssla med både bemanning och tredjepartslogistik, något bl a Speed, Logent, Aditro och Boxflow satsat på.

När det gäller lagerbemanning går en vågdelare genom logistikbranschen, där vissa väljer att ha egen personal i så hög utsträckning som möjligt, medan andra hyr in sin personal. TPL-branschen har generellt inte gjort sig känd som en drömbransch för anställda, något Nowaste vill ändra på.

– Vi kör bara med egen personal och har som mål att vara branschledande när det gäller arbetsmiljö och företagskultur säger Jesper Brandin.

– Jag tror att det kommer att bli allt viktigare om man vill överleva i framtiden, dels i konkurrensen om duktiga medarbetare, men också för kunderna. De mjuka värdena blir bara viktigare.

Text och foto Hilda Hultén

Läs hela kartläggningen med lista över fler av Sveriges TPL-företag i DL 2 2020