Mälarhamnar och Stockholms Hamnar vill satsa på pråmtrafik

Mälarhamnar och Stockholms hamnar har startat ett samarbete för att möjliggöra hållbara transporter och inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och de strategiskt placerade Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Samarbetet utökar hamnarnas erbjudanden och ger goda förutsättningar för pråmtrafik lik den på floderna i Europa.

Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. De flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen. Om varorna transporteras direkt till Stockholm Norvik Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna avlastar det de redan idag hårt belastade vägarna och järnvägarna i Mälardalsregionen och Sverige. Inlandssjöfarten skulle bidra till en mer hållbar landinfrastruktur.

– Vi ser oerhört positivt på detta samarbete. Stockholm Norvik Hamn ger en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart med pråmar som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen. Det ger ytterligare möjligheter till våra kunder och minskar trängsel och miljöpåverkan på miljöpåverkan, kommenterar Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar bygger en helt ny godshamn, Stockholm Norvik Hamn, som öppnar i maj 2020 och som med sitt läge söder om Stockholm skapar nya möjligheter för effektiva och hållbara transporter i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen. Samtidigt pågår stora projekt i Mälarhamnarna för att hantera större mängder gods. Bland annat utökas hamnytorna, kajerna renoveras och nya magasin byggs.

– För att rederier, speditörer och varuägare ska kunna driva och använda pråmtrafik krävs att hamnar arbetar tillsammans i en slinga och att det finns farleder som fungerar för ändamålet. Därför är det viktigt att vi hamnar drar våra strån till stacken och tillsammans tar avgörande steg för att den här trafiken ska komma igång på riktigt i Sverige, kommenterar Carola Alzén, vd Mälarhamnar.