Nordsten säkrar logistikmark i Nykvarn

Fastighetsutvecklaren Nordsten Development har tecknat en avsiktsförklaring med Nykvarns kommun om att förvärva 96 000 kvm mark i ett nyexploaterat område. På marken planerar man för två logistikbyggnader på totalt 50 000 kvm, som kan byggas på spekulation.

Marken som Nordsten vill förvärva ligger i det helt helt nyexploaterade verksamhetsområdet Mörby, eller Stockholm syd som Nykvarns kommun vill kalla det, som därmed växer österut mot Almnäs i Södertälje. Området, som har en färdig detaljplan,ligger i anslutning till E20, och Nordsten har tecknat en avsiktsförklaring med kommununen om att förvärva 96 000 kvm mark i området, där två logistikbyggnader planeras uppföras. Trots en tydligt överetablering av lager i i Mälardalen, så planerar Nordsten att utveckla fastigheten på spekulation.

Nordsten har säkrat logistikmark i “Stockholm syd”, där man nu planerar att bygga 50 000 kvm på spekulation. Illustration Nordsten

– Här planerar vi för att uppföra cirka 50 000 kvm fördelade på d”två logistikbyggnader utifrån vårt koncept Nordsten Park. I nuläget har vi inga hyresgäster kontrakterade. Vi är dock övertygade om att det mycket attraktiva geografiska läget, i kombination med den höga kvalitet som är Nordsten Parks signum, kommer att utgöra ett mycket intressant etableringsalternativ för aktörer i branschen, kommenterar Christoffer Bööj, som äger och driver Nordsten Development tillsammans med sin bror Jonathan Bööj.

Först att tilldelas mark

Nordsten är det första företaget som tilldelats mark i det nya området, där arbete just nu pågår med att färdigställa nödvändig infrastruktur.

– Vår vision för detta markområde är att skapa goda förutsättningar för näringslivsutvecklingen i hela kommunen, där vi får en symbios mellan de större företag som kommer att etablera sig här och det lokala näringslivet som leverantör av varor och tjänster. Nykvarn är i nuläget etta bland Sveriges kommuner när det kommer till inflyttning, där närheten till Stockholm är en viktig del av attraktionskraften. Med ett ännu mer utvecklat näringsliv, kommer vi att kunna erbjuda många som idag pendlar till andra delar av närområdet arbetstillfällen på hemmaplan, säger Emre Gürler, försäljningsansvarig på Nykvarns kommun.

I Nykvarn kommuns utvecklingsplaner ingår också att underlätta för den gröna omställningen i samhället.

– Å Nykvarn kommuns vägnar är vi självklart väldigt tacksamma över att Nordsten Development väljer just Nykvarn för sin kommande logistiketablering. Vår strategiska industrimark Mörby är belägen i hjärtat av Mälardalen och Storstockholm. Här finns en stark framtidstro på specifikt den gröna omställningen. De gröna stora infrastruktursatsningar som nu är på väg in i området, gör etableringen till en otroligt viktig pusselbit, inte bara i Nykvarns näringsliv, utan även i hela Stockholmsområdet, kommenterar Anders Önbäck, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

Enligt Jonathan Bööj så passar satsningen i Nykvarn bolagets affärsmodell:

– Kommunens satsning på grön infrastruktur stärker vårt hållbarhetserbjudande till en marknad där detta efterfrågas allt mer. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Nykvarns kommun och att få utveckla generiska, moderna logistiklokaler i ett av Sveriges bästa logistiklägen, kommenterar han.