Nowaste automatiserar flerkundslager

TPL:aren Nowastes tredje etablering på logistikområdet Vasatorp, utmed motorvägen E4/E6 öster om Helsingborg, kommer automatiseras med en Autostore. Swisslog har fått uppdraget att leverera den nya automationen, till vad som blir Nowastes andra Autostore-automatiserade flerkundslager.

Helsingborgsbaserade tredjepartslogistikern Nowaste växer snabbt och hoppas kunna lägga till 71 000 kvm logistikyta 2023, på den mark som Catena fick förvärva i oktober 2021. På marken ska flera fastigheter uppföras, och nu är det beslutat att den tredje etableringen, liksom den andra, blir ett Autostore-automatiserat flerkundslager, som Swisslog levererar.

– Det är ett väldigt intressant projekt att sätta upp tillsammans med en så progressiv aktör som Nowaste. Anläggningens syfte är att utgöra plockmotorn för flera kunder i samma automationslösning där de olika kundernas flöden hjälps åt att balansera varandra för att optimera prestandan, vilket är väldigt spännande, kommenterar Christian Walby, Sales Manager Autostore på Swisslog Europa.

Spännande flödeslösning

Projektet är under uppstart och parterna utvecklar mjukvaran och de systemstöd som kommer att krävas tillsammans. Utöver flödena som dras genom automationen, finns parallella flöden som också ska integreras i flödet.

– Vi utgår alltid från kundens data och flöden. Därefter lägger vi på faktorer som ledtidskrav, tillväxt, utveckling av sortiment, eventuella förändringar i flödet m.m. När vi gjort det så vet vi vad vi ska fråga efter och därefter designar vi lösningen tillsammans med både kund och leverantör, kommenterar Patrik Johnfors, Projekt- & Utvecklingschef på Nowaste Logistics.

Lösningen planeras att driftsättas under våren 2023 och kommer initialt utgöras av 55 000 lådor som ganska snart kommer kunna bli 130 000. Totalt kan automationslösningen byggas ut till 300 000 lådor.