Nyfosa köper ny portfölj för 1,1 miljarder

Nyfosa har ingått en avsiktsförklaring med Galjaden Fastigheter AB om förvärv av en portfölj med främst fastigheter för lager-, industri- och grossisthandelsverksamhet, belägna i Malmö- och Stockholmsregionen, Norrköping, Linköping med flera orter.

Nyfosa avser att förvärva 90 procent av fastighetsporföljen till ett värde om cirka 1,1 MDSEK. Resterande 10 procent av portföljen kommer nuvarande delägare och vd i Galjaden, Martin Hansson, att behålla. Martin Hansson kommer fortsätta vara vd för bolaget med uppdraget att utveckla och växa fastighetsbeståndet. Förvaltningen kommer fortsatt ske med Galjadens team. Avsikten är att ingå bindande avtal om förvärv under oktober 2020.

– Martin Hansson har gjort ett starkt jobb med att bygga upp Galjaden och vi är glada över att tillsammans fortsätta resan och bygga vidare på detta bestånd. Martin och bolaget har varit framgångsrika i att hitta mark och bygga upp nya attraktiva ytor inom sina segment. Avsikten är att bolaget ska fortsätta växa genom att aktivt söka nya förvärvs- och utvecklingsmöjligheter, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef och tillträdande vd i Nyfosa.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla portföljen tillsammans med Nyfosa. Gemensamt får vi rätt kapacitet och finansiella muskler för att växla upp verksamheten ytterligare. Vi ser flera intressanta möjligheter framåt inom våra fastighetskategorier, kommenterar Martin Hansson, vd för Galjaden.