Regeringen flyttar pengar från järnväg till väg

I budgeten för 2023 satsar regeringen 1 miljard kronor på ökat vägunderhåll, som flyttas från järnvägsunderhåll. Trafikverket kan använda medlen för till exempel beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten.

– I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar därför en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Det kommer bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Det finns stora behov inom vägunderhållet och därför omprioriterar regeringen i budgeten för 2023 en mindre del av järnvägsunderhållet, 750 miljoner kronor, till vägunderhåll. Därutöver avsätter regeringen ytterligare 250 miljoner kronor till vägunderhåll.

Omfördelning mellan väg och järnväg drabbar inte järnvägsunderhållet negativt menar regeringen, då även Trafikverket ska ha meddelat att de inte kan omsätta dessa medel i järnvägsunderhåll förrän flera år framåt i tiden.

– Sammantaget innebär detta att statens medel kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt och innebär att fler planerade projekt kan genomföras, säger Andreas Carlson. Trafikverket ansvarar för att planera och prioritera verksamheten och därmed för hur medlen i satsningen ska användas, det vill säga vilka åtgärder som bör genomföras och var någonstans i landet de ska genomföras.