SAP vill etablera datacenter i Trollhättan

Tyska SAP, Tysklands högst värderade börsbolag, vill etablera ett datacenter i Trollhättan. Nu har första steget tagits då parterna har kommit överens om ett markanvisningsavtal för Stallbacka industriområde.

Sedan en tid tillbaka har Trollhättans Stad och flera aktörer fört samtal med det tyska mjukvaruföretaget SAP om en eventuell etablering av ett datacenter i Trollhättan. Nu är första klivet taget och diskussionerna har lett fram till en konkret handling; undertecknandet av ett markanvisningsavtal för kvarteret Propellern på Stallbacka industriområde.

– För Trollhättan är det här ett väldigt glädjande besked eftersom en etablering leder till nya jobb, både i bygg- men även i driftsfasen, kommenterar Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

SAP och kommunen på plats vid Stallbacka
Peter Eriksson, Helena Kortered, Paul Åkerlund och Said Niklund gläds åt överenskommelsen med det tyska bolaget SAP som innebär att ett datacenter på Stallbacka kan bli verklighet. Foto Trollhättans stad

Läget är strategiskt och 2020 kom Trestadsregionen på plats 17 i Intelligent Logistiks årliga mätning över Sveriges bästa logistiklägen. Att Trollhättan valdes är inget som förvånar verksamhetsledaren för Position Väst, Ann Palmnäs.

– I Trollhättan finns lång erfarenhet av elintensiva industrier och stark och bred teknisk kompetens, dels i ett stort antal bolag och dels genom utbildningar på bland annat Högskolan Väst. Rent logistiskt ligger ju Trollhättan bra till, bara en timme till internationell flygplats i Göteborg, väl utbyggd infrastruktur med Europavägar, järnväg och vattenvägar. Närheten till Oslo är också en styrka i många sammanhang, säger Ann Palmnäs.

Läget i Trollhättan erbjuder dock inte bara närhet till bra kommunikationer och kompetens. Även tillgången på förnybar energi spelade in.

– Tillgången till förnybar elkraft är mycket viktigt för SAP. I Trollhättan finns kraftstationer sedan mer än hundra år. Vattenfall föddes ju i Trollhättan 1909, säger hon.

Av Emanuel Lehtonen