Stendörren köper citylogistik för 62 mkr


Stendörren Fastigheter AB har i två separata transaktioner förvärvat industri- och lagerfastigheterna Skyttbrink 46 i Botkyrka och Lyftkranen 3 i Södertälje från privata säljare.

Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 62 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 3 235 kvadratmeter och båda fastigheterna är fullt uthyrda. Tillträde till Lyftkranen 3 beräknas ske den 30 augusti 2024 medan Skyttbrink 46 redan har tillträtts.