Svenska Retursystem tar tåget

Under senaste året har Svenska Retursystem ökat andelen transporter på järnväg ut i Europa. Målet för 2020 är att transportera 500 container med järnväg.

– Vi ser stor potential i att flytta fler av våra transporter till järnväg. År 2030 ska alla våra utrikestransporter vara fossilfria och att flytta fler transporter från lastbil till tåg ser vi som en viktig väg för att nå målet, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem, i ett pressmeddelande.

I dagsläget fraktas upp till 12 containrar varje vecka med tomma returlådor från produktionsanläggningen i Västerås ner till Duisburg i Tyskland. Därifrån levereras de ut till kunder i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Italien och Irland som fyller lådorna med livsmedel för den svenska marknaden. Under 2019 sparade tåglösningen in motsvarande 240 ton C02e. 

Målet för 2020 är att transportera 500 container med järnväg. Med samma fördelning mellan länderna ger det en besparing på 340 ton CO2e. Det motsvarar cirka 20 procent för de aktuella länderna och cirka 6 procent totalt för bolagets alla utrikestransporter.

– Containerlösningen med tåg är inte bara klimatsmart, den ger också en ökad leveranssäkerhet i och med att returlådorna finns på plats i Duisburg närmare våra europeiska kunder. På sikt ger containerlösningen oss också möjligheten att erbjuda kortare ledtid, säger Pontus Björkdahl.

För att vara med och påverka omställningen av transportsektorn har Svenska Retursystem antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning med målet att ha fossilfria inrikestransporter år 2025 och fossilfria utrikestransporter år 2030.