Bättre drag på exportmarknaden

Business Swedens Exportchefsindex (EMI) steg med 6,4 enheter till 50,8 i första kvartalets mätning. Resultatet visar tecken på en försiktig optimism bland exportcheferna. ”Om inte krisen i Mellanöstern förvärras påtagligt har vi skäl att se framåt på exportutvecklingen med tillförsikt,” kommenterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Dystrare toner från exportindustrin

Exportföretagen har en alltmer dyster syn när de blickar framåt. Det visar Exportchefsindex (EMI) för tredje kvartalet som föll med 5,5 enheter till 46,7. ”De flesta delindex föll påtagligt och index för förväntad exportefterfrågan från Asien och Oceanien klappade igenom fullständigt,” konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.