Spaning: Den relativa fraktkostnaden – jakten på lägre transportkostnader

Ordervärdena sjunker och trycket att få fram billigare transportlösningar för e-handel intensifieras framöver. Fraktkostnaderna behöver också sjunka dramatiskt för att skapa en fungerande C2C-marknad, vilket skulle kunna ske genom fler mindre, eldrivna, autonoma fordon. Det skriver forskarna Daniel Ekwall och Niklas Arvidsson i en framtidsspaning hos Dagens Logistik.