Konkurrensverket: bristande konkurrens inom dagligvaror

Konkurrensverket har fått i uppdrag och analyserar just nu om de starkt höjda matpriserna kan förklaras med bristande konkurrens. Undersökningen är i ett tidigt skede, men myndigheten skriver nu i ett pm att de första resultaten tyder på omotiverade prisökningar p g a bristande konkurrens. Konkurrensverkets undersökning av livsmedelsbranschen är