Flera skäl till höstens leveranskaos inom vården

Utredningen om leveransproblemen av förbrukningsartiklar under hösten 2019, efter ett byte av leverantör till fem vårdregioner, är klar.
– Nu ska vi sätta oss in i den, diskutera och dra lärdomar av de slutsatser som presenteras. Sedan kommer vi i regionerna tillsammans återkomma med ett förslag på vårt framtida arbete, kommenterar Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör i Region Dalarna.

Behövs globalt system för fördelning av skyddsutrustning

Organisationen Läkare utan gränser anser att det behövs globala mekanismer för att medicinsk skyddsutrustning ska fördelas mer rättvist bland världens länder under den pågående coronapandemin. Konkurrens om skyddsutrustning har ökat kraftigt vilket har lett till en kaotisk och ojämnlik marknad med skenande priser.

“Vi blev också tagna på sängen”

Camilla Eriksson är forskare inom krisberedskap på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har delvis som jobb att föreställa sig olika risker och scenarier som Sverige skulle kunna ställas inför. Men en kris som denna, där det inte finns någon antagonist och som kan pågå under lång tid, faller utanför “terminologin”. – Även vi blev tagna på sängen av den här krisen.