Nordiska företag parerar nya fraktstörningar

På grund av oroligheterna i Röda havet har många rederier valt att skicka fartyg som bär gods från Asien till Skandinavien runt Godahoppsudden i södra Afrika. Enligt en undersökning från tidningen Logistikk Inside verkar de skandinaviska företagen än så länge klara sig relativt bra, längre ledtider till trots.

Konflikten i Röda havet ser inte ut att vara på väg att lösas i det närmaste. Så sent som i veckan ska Huthirebellerna ha avfyrat missiler mot ett fartyg från den amerikanska marinen, enligt sajten gCaptain. Och så länge oroligheterna pågår i Röda havet har de flesta stora rederier beslutat att undvika farleden genom Suezkanalen för frakt från och till Asien. Istället tar man den två veckor längre rutten runt Godahoppsudden i Sydafrika.

Den norska tidningen Logistikk Inside har ringt runt till stora skandinaviska företag för att reda ut hur situationen påverkar företagens leveranskedjor och kostnader. Och även om undersökningen visar att varorna kommer ett par veckor senare än planerat så verkar inte fraktkostnaderna ha stigit alltför mycket. Undersökningen gäller dock stora företag som ofta har fasta transportavtal, vilket minskar påverkan.

Ett utplock av de tillfrågade företagen:

  • Ikea – Den svenska möbeljätten uppger att de hittills inte har påverkats av den längre resvägen, men att om Suezkanalen förblir stängd kan tillgängligheten på vissa produkter försämras på sikt.
  • H&M – Modekedjan rapporterar till tidningen att man än så länge inte ser några betydande störningar i leverantörskedjan, men att man följer situationen noga.
  • XXL – Norska sport- och friluftskedjan uppger att de har en begränsad exponering mot asiatiska varor, vilket ger liten negativ påverkan.
  • Jula – Den svenska detaljhandelskedjan uppger att omdirigeringen lett till längre ledtider och högre fraktkostnader. Man har samtidigt en bättre beredskap idag, efter grundstötningen av Ever Given 2021.
  • Normal – Den danskägda kedjan Normal uppger att de räknar med att det dröjer innan de får riktiga problem av situationen.
  • Elgiganten (Elkjøp) – Elgiganten är en stor importör av varor från bl a Asien, så företaget följer noga utvecklingen. Men tack vare fulla lager och normal efterfrågan ser de inte att det skulle bli någon akut varubrist eller betydande prisökningar som följd av situationen.

Glenn Lund på Logistikk Inside poängterar i artikeln att en orsak till att fraktpriserna inte ökat mer är att containertransporterna gynnats av ett tillskott på ca 2,13 miljoner TEU extra godskapacitet under det senaste året. Detta överutbud är huvudorsaken till att sjöfraktpriserna störtdök i fjol

För övriga godssegment som tanker, torrlast (bulk) och roro har man inte samma överkapacitet att dra nytta av. Många sjöfartsanalytiker påpekar därför att det är först när man ser utmaningar inom råvarutillgång, energi eller delkomponenter från Asien som de mest märkbara konsekvenserna lär märkas.

Enligt gCaptain har Danmark i veckan beslutat att skicka en fregatt som ska ansluta till den USA-ledda Operation Prosperity Guardian.

Av Emanuel Lehtonen