Containerbrist skapar stora störningar i industrins leveranser

Containerbristen påverkar de svenska tillverkningsföretagen: I februari uppgav 72 procent av de företag som rapporterade om en minskad produktion, att det beror på leveransproblem av insatsvaror. “Bristen på containrar har lett till allt längre leveranstider i industrin. Det framträder tydligt i PMI:s delindex för leverantörernas leveranstider, vilket vi inte har sett tidigare i undersökningens 27-åriga
historia” kommenterar Swedbanks Jörgen Kennemar.