Livsmedelsleverantörernas rättigheter stärks med ny lag

I juni antog riksdagen en ny lag som förbjuder stora livsmedskedjor att betala sina leverantörer för sent, låta bli att betala för varor som går sönder i butiken och returnera osålda varor (utan att betala för dem). Lagen börjar gälla den 1 november 2021.

De stora dagligvarukedjornas makt gentemot leverantörerna har debatterats medialt. Det svenska dagligvaruoligopolet med Ica, Coop och Axfood i spetsen har en mycket stark förhandlingsposition gentemot sina leverantörer, en relation som nu reglerats i lag, baserat på ett EU-direktiv. ”Lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter” är en svensk anpassning till direktivet om UTP (Unfair Trading Practices), som börjar gälla den 1 november och omfattar köpare med en omsättning på minst 2 miljoner euro per år.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och kan förelägga köpare av livsmedels- och jordbruksprodukter att upphöra med en otillbörlig handelsmetod. Detta kan kombineras med vite på kännbara belopp.

Alternativt kommer Konkurrensverket att kunna besluta om en sanktionsavgift på upp till en procent av köparens omsättning. Konkurrensverket kommer kunna hämta in uppgifter genom platsundersökningar hos företag, genom vittnesförhör med nyckelpersoner eller skriftligen.

Lagens svarta lista förbjuder bland annat helt följande metoder:

*Att betala senare än 30 dagar

*Att avbeställa en order med kortare varsel än 30 dagar

*Att kräva betalt för varor som går sönder i butiken

* Att hota med kommersiella repressalier mot leverantör

Lagens grå lista förbjuder bland annat följande saker om de inte avtalats:

* Att returnera osålda varor utan att betala för dem

* Att kräva betalning för att varorna ska skyltas i butiken

* Att kräva betalt för köparens marknadsföring

Källa: DN.