Nu stiger livsmedelspriserna

Kraftigt ökade kostnader på bland annat råvaror, förpackningsmaterial, transporter och energi, och brist på en lång rad nödvändiga insatsvaror, präglade redan livsmedelsåret 2021, och nu börjar leverantörsledets kostnadsökningar synas för konsumenterna: i februari ökade steg priserna med 4 procent, det visar Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.