Stigande hyror och markpriser för logistik att vänta

Det byggs mer logistik än någonsin i Sverige, nära 1,4 miljoner kvm planeras att färdigställas under 2022. Ändå är vakansgraden rekordlåg och bristen på logistikytor driver upp både markpriser och hyror. 
– I Europa har markpriserna ökat med 40 procent 2021. Kunderna vill öka sina lager och marknaden kan inte möta behovet, säger Prologis forksningschef Eva van der Pluijm-Kok.