Daniel Lund ny operativ chef på OrganoClick

Svenska miljöteknikföretaget Organoclick har utsett Daniel Lund som ny Operativ chef för koncernen. Han kommer leda den operativa organisationen med ansvar för inköp, produktion och logistik. Daniel har mer än 20 års erfarenhet från produktion, kvalitetsarbete och logistik från AstraZeneca, Pfizer, Medivir och Bactiguard.