De vill lösa logistiken med flytande hamnar

Stockholmsbaserade Sea Technology har utvecklat ett koncept för flytande hamnterminaler som en ny typ av logistiknoder på världshaven. “Det är förstoppning i logistiksystemen i världen idag, att bygga hamnterminaler till havs är en mycket bättre lösning än att landbaserade hamnar ska muddras och byggas ut för att kunna ta emot