Broraset i Baltimore kan kosta Wallenius Wilhelmsen 10 miljoner dollar

Efter broraset i Baltimore sitter ett av det svensknorska rederiet Wallenius Wilhelmsens roro-fartyg fast i hamnen i väntan på att röjningsarbetet blir klart. Hamnen är en viktig hubb i rederiets verksamhet och trafikstoppet kan komma att kosta dem 10 miljoner dollar, motsvarande ca 115 miljoner kronor.