Train Alliance säljer 100 000 kvm i Hallsberg

Train Alliance, som äger och utvecklar järnvägsanläggningar för underhåll och logistik, har tecknat ett marköverlåtelseavtal med ett icke namngivet europeiskt logistikföretag för 100 000 kvm i Hallsberg. Avtalet gäller etablering av en järnvägsansluten godsterminal på Rala-området.

Train Alliance har tecknat ett marköverlåtelseavtal gällande 100 000 kvm mark på Rala-området i Hallsberg, till ett pris på 900 kr/kvm. Avtalet inleds med en deposition genom ett marksäkringsavtal, den icke namngivna köparen har sedan till september på sig för att göra sina design-, volym- och kapacitetsstudier.

Den planerade anläggningen innehåller en komplett järnvägsanläggning och en logistikbyggnad om ca 30 000 kvm. Att valet föll på Hallsberg beror på platsens omloppsläge med koppling till TEN-T-nätet och att Rala ligger inom Hallsbergs stationsområde, vilket gör att köparens hantering av inkommande tåg effektivt kan växlas till och från logistikområdet.

Joakim Weijmer, vd för Train Alliance.

Train Alliance har också fått i uppdrag att tillsammans med kunden konceptualisera en högproduktiv och effektiv godsterminal. Företaget hoppas att få leverera en hel järnvägs- och anläggningslösning, inte bara marken.

– Hallsberg med sin stora godsbangård är en mycket attraktiv plats för svensk och nordisk godshantering. Med vårt järnvägskunnande och det aktuella markområdet har Train Alliance i sin roll som anläggningspartner goda förutsättningar att skapa en mycket attraktiv och konkurrenskraftig lösning för kunden, kommenterar Joakim Weijmer, vd för Train Alliance.

Företaget uppger att mer information kommer släppas fram till september i år.