Tvåmiljarderskontrakt för NCC i Norge

NCC och Bane NOR tecknar avtal för ombyggnad av Drammens järnvägsstationsområde i Norge. Projektet kännetecknas av hög komplexitet när det gäller planering, logistik och samordning av flera tekniskt utmanande moment. Ordervärdet uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK.

NCC:s uppdrag omfattar att bygga ut Drammens stationsområde. Arbetet inkluderar bland annat att anlägga perronger, gångtunnlar, strandpromenad och delar av en ny stadsbro över spårområdet. 

‒ Jag är glad att vi tecknar avtal med norska entreprenörer som vi också har en bra relation till och ett gott samarbete med sedan tidigare. Vi ser också NCC:s ambitioner inom miljöområdet, vilka stämmer väl överens med Bane NOR:s hållbarhetsmål, kommenterar Stine Ilebrekke Undrum, utvecklingsdirektör Bane NOR.

Det pågår en omfattande utveckling av järnvägen i östra Norge, vilket kommer ge en och en halv miljon invånare kortare restider och fler avgångar.

‒ Vi har två pågående järnvägsprojekt tillsammans med Bane NOR och vi ser fram emot ytterligare bredda vårt samarbete. Projektet kommer utföras under pågående drift av järnvägen och det ställer höga krav på god samordning, planering och logistik, det passar oss bra, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Arbetet startar i september 2021 och det förväntas vara färdigställt i slutet av 2025.