Uber knoppar av robotleveranser till separat startup

Uber knoppar av sin robotbaserade leveranslösning och bildar en separat startup som går under namnet Serve Robotics.

Robotarna ska leverera mat, dagligvaror och andra varor till Ubers kunder utan mänsklig inblandning.

Avknoppningen är ytterligare ett led i Ubers försök att fokusera sin verksamhet och bli lönsamt, rapporterar Bloomberg News. Uber kommer investera 50 miljoner dollar i det nya startup-bolaget och bli en minoritetsägare.

Serve Robotics kommer att ledas av Ali Kashani som ledde robotenheten på Postmates som Uber köpte upp förra året. Vid starten kommer robotbolaget ha 60 anställda och vara baserat i San Francisco.