ABB och Stena Recycling tar steg mot cirkularitet

ABB Power Grids och Stena Recycling har skrivit ett långsiktigt samarbetsavtal om återvinning av transformatorer. Samarbetet inkluderar även ett gemensamt designarbete för smart återvinning av nya transformatorer.

ABB Power Grids tar ytterligare ett steg på vägen mot ett mer cirkulär arbetssätt, när man tillsammans med Stena Recycling tar ett helhetsgrepp kring såväl design som återvinning av transformatorer.

– På ABB Power Grids vill vi ligga i framkant med både teknik, service och hållbarhet. Vi är mycket glada att vi tack vare samarbetet med Stena Recycling nu kan erbjuda våra kunder en hållbar helhetslösning som frigör möjligheter för dem att fokusera på sin kärnverksamhet, kommenterar Jenny Larsson, vd ABB Power Grids Sweden AB.

Varje år säljs runt 200 krafttransformatorer på den svenska marknaden. De flesta av dem ersätter en gammal transformator. ABB Power Grids åtar sig omhändertagande och bortforsling av gamla transformatorer, som genom att materialet återanvänds eller återvinns sedan blir en del av ett cirkulärt kretslopp. Stena Recycling kan med minsta möjliga miljöpåverkan ta till vara ca 98 procent av en transformator.

– Vi kan återvinna alla typer av transformatorer; storlek, fabrikat, oljefylld eller torr, det spelar ingen roll. Genom vårt stora nätverk av anläggningar och specialistkunskap erbjuder vi professionell hjälp i avfallsfrågor över hela landet. Tack vare vår geografiska spridning och lokala närvaro skapar vi förutsättningar för en effektiv logistik och hantering med minsta möjliga miljöpåverkan, kommenterar Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling.

Samarbetet stannar dock inte vid återvinning av gamla transformatorer, utan omfattar även design av nya. Ett cirkulärt synsätt är viktigt vid produktutveckling, och i avtalet ingår därför gemensamt designarbete för att säkerställa att framtidens transformatorer designas med rätt förutsättningar för återvinning och återanvändning.

–En transformator har en livslängd på ca 40 år, och därför är det viktigt att vi tänker långsiktigt på återvinning när vi designar den, kommenterar Tobias Hansson, Platschef på ABB Power Grids i Ludvika och Europachef för enheten Power Transformers.