Abbekås blir del av Tempcon Group

Kyltransportören Tempcon Group förvärvar Abbekås Åkeri samt Abbekås Lager och Logistik. Genom förvärven stärker Tempcon sin position i Malmöregionen.

– Vi har sedan tidigare haft en stark position i två av Sveriges storstadsområden och nu med förvärvet av Abbekås Åkeri etablerar vi oss ordentligt även i den södra, tredje, storstadsregionen kring Malmö, kommenterar Christian Hallberg, koncernchef för Tempcon Group. Samtidigt stärker vi vårt redan väl etablerade nätverk ytterligare med ökad kapacitet på många orter.

Abbekås åkeri bildades 1968 av Åke Andersson och drivs sedan 2000 av Åkes son Per-Anders Andersson. Verksamheten är inriktad mot transporter och lagring av livsmedel, såväl torrt, kylt som fryst. Sedan 2016 utgår bolagets väl utvecklade linjetrafik från Kronoslätts företagspark i Staffanstorp. Sju dagar i veckan trafikeras Stockholm, Västerås, Östergötland och Göteborg av några av åkeriets 50 fordon. Därutöver har man regelbundna avgångar mot Örebro, övriga Mälardalen, Halland samt Småland.

Christian Hallberg, koncernchef Tempcon Group. Per-Anders Andersson, tidigare ägare av Abbekås åkeri. Mikael Nilsson, tillträdande vd för Abbekås åkeri. Foto Tempcon.

I samband med förvärven går Per-Anders Andersson i pension samtidigt som Mikael Nilsson träder in i rollen som bolagens vd. Mikael är tillika ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

– Det känns som ett stort förtroende att få möjligheten att ta Abbekås Åkeri, som är ett fint familjeföretag, till att vara en del av en större företagsfamilj – med alla de nya möjligheter som det innebär, kommenterar Mikael Nilsson, tillträdande vd för Abbekås Åkeri.

– Med ålderns rätt känns det skönt att kunna lämna över företaget till en ny ägare som värnar om personalens bästa och som vill driva bolaget vidare i samma anda som jag gjort, kommenterar Per-Anders Andersson, tidigare ägare till Abbekås Åkeri.

– Självklart är det en stor omställning för mig men jag har funderat på detta under några år och insett att det är dags att ta steget som jag nu gjort. Tempcon kommer att bli en bra ägare som kommer fortsätta utveckla företaget.