Allt fler containrar tappas i haven

Enligt statistik från World Shipping Council tappar containerfartygen allt fler containrar i haven. Stor efterfrågan på containrar är en av flera orsaker, det rapporterar Transportnytt.

Statistiken visar att fartyg tappat i genomsnitt 1 500 containrar årligen sedan 2008. Antalet tappade containrar verkar också öka, vid två tillfällen i slutet av 2020 och början på 2021 tappades 3 500 containrar i Stilla havet.

Enligt tidningen är en viktig bakomliggande orsak till ökningen att efterfrågan på containerfrakt ökar i världen. Det gör att hamnarna slarvar med lastsäkringen och lastar containerfartygen till bristningsgränsen.

– Hela försörjningskedjan och de som jobbar på golvet är under press på grund av den våldsamma efterfrågan och efterdyningarna av pandemin. Allt tonnage som är tillgängligt på marknaden är i sjön nu, säger Alan Murphy, vd för analysföretaget Sea Intelligences, till tidningen Søfart.

ONE Apus anländer till Kobe, Japan, i december 2020 efter att ha tappat 1 816 containrar. Foto W K Webster