Amazon vill bygga ut datacenter i Eskilstuna

Amazon Web Services förbereder nu en stor utbyggnad av verksamheten i Eskilstuna logistikpark, det rapporterar E-kuriren. 88 000 kvm kan komma att byggas på sikt.

Amazons datacenter i Eskilstuna logistikpark togs i drift 2018, och planerna att bygga ut har funnits länge. E-kuriren, har nu noterat att Amazon Web Services (AWS) har ansökt om bygglov för en kraftig utbyggnad av lokalerna på fastigheten Aspestahult 3:2 på 33 hektar. Från dagens center på ca ca 20 000 kvm ansöks om att bygga 88 000 kvm till, uppdelat på tre byggnader.

Manuel Brändeborn, David Hoffman och Mikael Jonsson på Eskilstuna Logistik och Etablering. Foto Hilda Hultén.

När Amazon räknar med att börja bygga är oklart. AWS datacenter i Eskilstuna hänger ihop med anläggningarna i Västerås och Katrineholm, vilket gör det troligt att utbyggnader planeras även där.

Manuel Brändeborn, marknadschef på Eskilstuna Logistik och etablering, ser positivt på att AWS nu expanderar, och beskriver det som en möjlighet för Eskilstunas unga att inleda en karriär i ett multinationellt och växande bolag, med siter över hela världen.

– De har 150 jobb ute just nu, och många typer av tjänster som inte funnits ute tidigare. Det här är “big business” och innebär stora möjligheter.

E-kuriren har även utrett om AWS utbyggnad kommer innebära ett ökat effektuttag, i tider av kapacitetsbrist i elnäten på vissa håll:

– I det här fallet är det så att Amazon Web Services inte gör av med den effekt som de bokade vid den första etableringen. Så det finns definitivt möjligheter att bygga ut kapaciteten för deras planerade datorhall, säger Kjell Andersson, vd på Eskilstuna Energi och Miljö, till E-kuriren.