Regeringen föreslår ny konsumentköplag

Regeringen överlämnade den 18 januari en proposition till riksdagen med förslag på en moderniserad konsumentköplag. Förslaget innebär ett stärkt konsumentskydd på digitala marknader.

Förslaget syftar till att anpassa svensk rätt till EU-direktiven om försäljning av varor och om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster.

– Det här förslaget är det största som har hänt på det konsumenträttsliga området på 15-20 år och kommer att stärka skyddet för alla oss konsumenter. Inte minst gäller detta när vi nu utsträcker konsumentköplagen till att också täcka köp av digitala varor och tjänster. Allt mer av vår vardag utspelar sig på nätet och digitala tjänster är en stor del av vår konsumtion, då måste lagstiftningen hänga med, kommenterar finansmarknadsminister Max Elger.

Den föreslagna konsumentköplagen gäller vid såväl köp av varor som digitalt innehåll och digitala tjänster.

Lagförslaget innebär bl a ett förstärkt konsumentskydd, genom att tiden då säljaren har ansvar för att bevisa att ett fel i en vara inte fanns vid köpet förlängs till två år, från sex månader. Förslaget innebär även stärkta krav på att uppdateringar ska kunna ske en viss tid efter köpet av digitalt innehåll, datorer och smartphones.