Ängelholm Helsingborg Airport – nu i kommunal regi

Nu står det klart att driften av Ängelholm Helsingborg Airport övergår i kommunal regi. Under tisdagen signerades kontraktet mellan Peab och Ängelholm och Helsingborg flygplats Holding AB.

Peab kommer fortsättningsvis endast att äga marken och flygplatsfastigheten.

När Peab tidigare i år beslöt sig för att lägga ned flygplatsen efter att coronapandemin lett till en dramatisk nedgång i flygtrafiken, intensifierades de redan inledda diskussionerna med sju kommuner kring ett övertagande av flygplatsen.

Under förra veckan stod det klart att samtliga kommunfullmäktige i berörda kommuner röstat ja till att ta över flygplatsen. Flygplatsen bytte ägare från och med den 1 september i år.