Bauhaus Postnords kund i nya jättelagret i Norrköping

Det blir Bauhaus lager för att försörja butikerna i Sverige och Norge som kommer rymmas i Postnord TPLs nya jättefastighet i Norrköping, som Infrahubs bygger.

Med start under hösten 2020 kommer en ny logistikfastighet att byggas på Malmölandet. Det är Infrahubs som kommer att driva byggprojektet och äga fastigheten på ett markområde som totalt uppgår till 170 000 kvadratmeter. Hela lagerytan kommer hyras av Postnord TPL och projektet är villkorat med att bygglov beviljas.

Utöver den nya logistikfastighetens lageryta på 70 000 kvadratmeter kommer även ett kallager på 20 000 kvadratmeter att uppföras på tomten.

– När verksamheten i det nya lagret är i full drift kommer den att sysselsätta cirka 300 personer, varav ungefär 200 är nya arbetstillfällen, säger Bengt Ydebäck, projektledare på Postnord TPL.

Kunduppdraget som kommer att flytta in i logistikfastigheten är kopplat till Bauhaus butiksförsörjning. Produkter som ska till Bauhaus samtliga butiker i Sverige och Norge kommer att lagras, hanteras och distribueras från det nya lagret.

– Vi är mycket glada över att Bauhaus vill fortsätta att växa och utvecklas tillsammans med Postnord TPL i Norrköping. Vi har ett mångårigt samarbete i ryggen och vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete ytterligare i framtiden, kommenterar Günter Bergenroth, vd, Postnord TPL.

När den nya fastigheten står klar kommer Postnord TPL att förfoga över 350 000 kvadratmeter lageryta i Norrköpingsregionen.