Midroc vill utveckla logistik i Lund

Midroc vill utveckla logistikverksamhet på en 100 000 kvm stor tomt i Hasslanda strax söder om Lund.   – Som fastighetsägare känns det fantastiskt att kunna erbjuda kontorshyresgästerna i Lund ett lager i närheten, vi vill ju att de stannar i kommunen, säger Sandra von Lüders, uthyrningsansvarig på Midroc.  

Det är det gynnsamma läget vid E22an och inte långt från populära logistikstråket mellan Malmö och Helsingborg som framförallt gör att Midroc tror att det 100 000 kvm stora markområdet skulle passa för logistikändamål.  

– Vi fick färdig detaljplan vid årsskiftet och har suttit under våren och funderat vad vi ska göra av det här stora markområdet. Detaljplanen är väldigt generös och tillåter allt från kontor, till handels- och industriändamål. Vi gjorde en marknadsanalys och bestämde oss för att satsa på logistik, berättar Sandra von Lüders.  

Sandra von Lüders. Midroc

Midroc är ingen jättevan logistikbyggare, men har bland annat Ittalas centrallager i Höganäs på 8000 kvm på sin meritlista, liksom Postnords terminal i Växjö på ca 8000 kvm.  

– Många har velat köpa men vi tror på vår satsning och vill utveckla området till ett logistiknav. Det kan passa för en eller några få stora aktörer alternativt blir det en fastighet för flera mindre aktörer att dela på, säger Sandra von Lüders. 

– Att få hit Amazons nästa lager hade ju varit trevligt.

Midroc driver också World Trade Center fastigheten i närheten av området.  Lagermark har varit efterfrågat av kommunens företag.

– Som fastighetsägare känns det fantastiskt att kunna erbjuda kontorshyresgästerna i Lund ett lager i närheten, vi vill ju att de stannar i kommunen, säger Sandra von Lüders.

Helt unikt för Lund 

Det geografiska läget är ett skäl till att hon tror att området skulle passa för logistikändamål, ett annat är att detaljplan tillåter bygghöjd på ungefär 13 meter i genomsnitt. Drygt 60 000–100 000 kvm lager kan byggas på tomten.  

– Det här ligger exceptionellt bra vid E22, nära Tetra Pak, strax intill World Trade Center Lund och nära Lunds största verksamhetsområde Gastelyckan.

– Vi är glada att vi äntligen kan realisera våra planer då detaljplaneprocessen har tagit många år, bland annat för att få servitut för vägar, förklarar Sandra von Lüders. 

Av Klara Eriksson