Arlandastad Group köper Skavsta flygplats – planerar nytt logistikområde

Arlandastad Group AB förvärvar 90,1 procent i Stockholm Skavsta Flygplats AB och utvecklar nästan fem miljoner kvm mark i partnerskap med Nyköpings kommun. Detaljplanearbetet för en första etapp på 600 000 kvm mark är redan igång. “Förutsättningarna för logistik är goda”, säger Arlandastad Groups vd Dieter Sand.

Arlandastad Group AB är ett fastighetsbolag som förvärvat och utvecklat mark i Arlandaområdet sedan 2005, först under namnet Arlandastad Holding. Huvudägare är Gelba Group, med grundaren Per Taube i styrelsen. Näst största ägare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, med Ilija Batljan i spetsen.

2021 bytte bolaget namn till Arlandastad Group och idag kom nyheten att koncernen köper 90,1 procent av Stockholm Skavsta flygplats AB, där man ska utveckla 4,84 miljoner kvm mark i partnerskap med Nyköpings kommun, som äger 9,9 procent av bolaget. Nyköpings kommun arbetar för närvarande med nya detaljplaner, där området för den första etappen omfattar cirka 600 000 kvm. Bland planerna för hela området finns en företagspark, logistik och solcellspark.

– Det här projektet passar oss perfekt, det har samma potential som vårt projekt i Arlandastad, kommenterar Dieter Sand vd och Koncernchef, Arlandastad Group, i ett pressmedelande.

– Nyköping har ett mycket attraktivt läge med närheten till Stockholm, E4:an, Östersjöns djupaste hamn i Oxelösund, den planerade järnvägen Ostlänken och inte minst en flygplats med utländska destinationer.  Första etappen omfattar en utökad projektportfölj på mellan 5–10 miljarder kronor, ett betydande tillskott till vår befintliga projektportfölj som innan förvärvet uppgår till cirka 40 miljarder kronor, fortsätter han.

När Dagens Logistik når honom på telefon för att veta mer om planerna, bekräftar han planerna på logistiketableringar i flygplatsområdet, men påpekar att planerna är i en tidig fas.

– Det här är ett långsiktigt projekt och det vi gör är med långsiktiga planer. I utvecklingen av Arlandastad har vi t ex jobbat i 13 år med stora komplexa projekt och nu ska vi sätta oss i ett planeringsarbete med kommunen och övriga aktörer och se hur det här området ska bli framöver, säger Dieter Sand.

– Men förutsättningarna för logistik är goda, vi kommer nu tillsammans med kommunen sätta oss ned och bestämma innehållet.

Köpeskillingen baseras på 117 miljoner kronor varav 29 miljoner kronor betalas kontant och resterande genom övertagande av skulder. Förvärvet avser bolaget Airports Worldwide Sweden Holding AB som ägs av franska Vinci Airports. Tillträde sker preliminärt under april 2022.

Vill ta Brommas plats

Skavsta Flygplats, Sveriges fjärde sett till antal resenärer, har liksom många andra flygplatser gått i förlust under pandemin, en utveckling som Nyköpings kommun vill vända. Att planerna för att lägga ner Bromma än så länge ligger fast, gör också att Skavsta ser en möjlighet att ta en ny roll.

– Utmaningen för Skavsta är vad som händer med flyget efter pandemin, nu när restriktionerna lättat har vi sett en ökning, men vi vill att Skavsta ska bli en del av flygplatssystemet i Stockholm och ett komplement till Arlanda, säger Urban Granström, (S) kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun.

Vi vill att Skavsta ska bli en del av flygplatssystemet i Stockholm och ett komplement till Arlanda

Nyköpings kommun håller på med ett planprogram en del av området, som förväntas antas under våren, och därefter kan detaljplaneringen ta vid. Kommunen ser flygplatsens potential som en logistikhubb, då utöver flygplatsen även Ostlänken kommer få ett stationsläge vid flygplatsen, som kommunen hoppas kommer kunna finnas på plats redan 2030, och det finns närhet till djuphamnen i Oxelösund.

Dieter Sand and Cdric Fechter signing the agreement Stockholm Skavsta Flygplats
Dieter Sand and Cedric Fechter signing the agreement Stockholm Skavsta Flygplats

– Alla våra planer bygger på att det här är en logistikhubb där det finns en flygplats och dit det kommer järnväg. Det vi har tittat på under en tid är hur vi skapar utrymme och plats för nya arbetstillfällen i vår kommun, genom logistik och andra etableringar, säger Urban Granström.

Bygger solpark

Av de fem miljonerna kvm mark king flygplatsen är det dock klart att en miljon kvm kommer att gå till en solcellspark. Det är ett dotterbolag till den tidigare ägaren, Vinci Airports, vid namn Sunmind som kommer att bygga solparken – en affär som varit klar sedan tidigare. Med en yta på 100 hektar och med en kapacitet på nästan 100 MWh blir solcellsparken en av de största parkerna i Sverige. Solcellsparken kommer bidra till energiförsörjningen för Nyköpings kommun. 

– Det blir en flygande start och helt i linje med våra ambitioner att bygga både hållbart och lönsamt. Vinci, ägare av Sunmind, är ett av världens största bolag inom infrastruktur så de är en perfekt partner för oss, säger Dieter Sand.

Arlandastad och Vinci Concessions kommer även tillsammans undersöka möjligheten att utveckla ett program för solcellskraft i Sverige, bland annat genom att använda marken i Arlandastads portfölj.

Nicolas Notebaert, vd för Vinci Concessions och ordförande för Vinci Airports, fortsätter: 

– Det här är en fantastisk affär dels då det är ett strategiskt steg för Vinci Concessions solcellsverksamhet och dels för fortsättningen av vår befintliga flygplatsstrategi som är baserad på investeringar i områden med hög tillväxtpotential. Vi är mycket nöjda över att arbeta med Arlandastad, en solid partner och ett företag som kommer att fortsätta den utveckling som Vinci Airports vid Stockholm Skavsta initierat i samarbete med Nyköpings kommun.

Om Arlandastad Group

Arlandastad Group AB är ett fastighetsbolag som förvärvar och förädlar fastigheter för egen förvaltning. 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till 6,2 miljarder kronor. Innan förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats bedöms bolagets projektportfölj uppgå till 40 miljarder kronor.