Även ingenjörerna avtalar om korttidsarbete

Med anledning av effekterna av det nya Coronaviruset sluter Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv ett centralt avtal om korttidsarbete. Avtalet bygger på den nya lagstiftningen på området och underlättar för lokala lösningar på landets ingenjörsföretag.

Överenskommelsen omfattar omkring 100 000 ingenjörer anställda i hela näringslivet. Detta följer på de nya bestämmelser som presenterades av regeringen och samarbetspartierna i ett krispaket, den 16 mars.

Lagändringen gör att staten kan stå för en större del av arbetsgivarens lönekostnader vid övergång till korttidsarbete. Det nya centrala avtalet underlättar för förtroendevalda och medlemmar att tillsammans med sina arbetsgivare komma fram till lokala lösningar.

– Konsekvenserna av Coronapandemin kräver ansvarstagande från alla aktörer. Med den här överenskommelsen får företagen bättre förutsättningar att behålla sina ingenjörer. På så sätt kan kompetens och utvecklingskraft säkras för att sedan kunna växla upp när läget vänder, kommenterar Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.