Danmarks postmarknad avregleras – inte aktuellt i Sverige

Post Danmark, dotterbolag till dansk-svenska, statligt ägda Postnord, har hittills haft ansvar att dela ut post i hela Danmark vilket man även fått ersättning för från staten, men vid årsskiftet avregleras marknaden. ”Vi vill inte ge statligt stöd till ett enskilt företag för en produkt som andra lika gärna kan leverera”, säger Danmarks transportminister Thomas Danielsen, från liberalkonservativa Venstre, det rapporterar SR.

Enligt inslaget förväntar sig transportministern prissänkningar till följd av avregleringen, och löser inte marknaden en utdelning i hela landet, behåller staten sin rätt att gripa in och återigen reglera den allmänna postservicen. Staten har tidigare ersatt Post Danmark för att leverera en allmän postservice.

Även om Postnord även i Sverige tillhandahåller den “samhällsomfattande posttjänsten”, skiljer sig systemen för postservicen åt mellan de båda länderna. Det är upp till den svenska myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) att utse vem som helst av postbolagen för tjänsten, med det är egentligen bara Postnord som klarar av kraven på att leverera rikstäckande posttjänster, och tjänsten är självfinansierad.

Danmark är en mycket mindre och mer koncentrerad geografi än Sverige, vilket gör det enklare för aktörer att dela ut post till medborgarna.

– Det jag misstänker har föregått det förslag som nu ligger i Danmark är att man har gjort en marknadsanalys av den danska postmarknaden och hur det ser ut i Danmark. Och det beror framförallt på geografiska förutsättningar och hur pass väl marknaden tillgodoser samhällets behov av posttjänster på egen hand, säger Emma Maraschin, till SvD.